Organisatie van de kobujutsu ryu

Stichting Budo Ryu Koersen is een organisatie zonder winstoogmerk. Het trainen van oosterse krijgskunsten, de persoonlijke ontwikkeling van een positief karakter en zelfvertrouwen staan voorop. De ryu (school) is opgezet door Robin Koersen. De organisatie is statutair gericht op de promotie en het behoud van kobujutsu en Karate en een veilige en verantwoorde uitoefening van budo sporten in algemene zin. Mocht u vragen hebben voor het bestuur kunt u deze richten aan de voorzitter.