Examens

26-05-2016 22:39

Op vrijdag 1 juli zijn er examens voor Karate en Kobujutsu. De zaal is open vanaf 16:30 om nog te oefenen. Er is geen gewone les op 1 juli.

Programma:

16:30 zaal open

17:00 examens kobujutsu

18:00 demonstratie

18:15 examens karate

De examens zijn toegankelijk voor vrienden, familie en geïnteresseerden.

Geef je op via de email. budoryukoersen@outlook.com

Kosten: Karate 15 euro, Kobujutsu 25 euro.