Examens

23-09-2020 10:14 Op zondag 20 september waren er examens voor de kyugraden voor Karate en Kobujutsu. Voor Kobujutsu zijn de leerlinen geslaagd voor de groene en bruine band. Voor karate waren er 2 senioren die opgingen voor de bruine band. Ook bij de jeugd zijn weer veel leerlingen opgegaan voor hun volgende graad. Er is de voorgaande weken hard getraind voor de examens. In juli mochten we weer beginnen en augustus stond in het teken van examentrainingen. Ook was er extra examentraining op zondag. Goed gedaan allemaal!