Kobujutsu op het Bertrand Russel

Kobujutsu op het Bertrand Russel

                   

Op 8 en 15 februari hebben de leerlingen van Havo en VWO 3 kobujutsu les gekregen als keuzeles. De les begon met uitleg over Kobujutsu (oude krijgskunsten). Het ingroeten en de shin zen werden ook toegelicht. Daarna hebben ze allen ingegroet. Op 8 februari lag de nadruk op het aanleren van basis bo vaardigheden. De basisstanden, verdedigingen en aanvallen zijn allemaal doorgenomen. Na deze uitelg werd gestart met de 15 basic bo. Hiervan is op 15 februari nog een deel herhaald werd meer aandacht gegeven aan snelheid. Ook zijn de Nunchaku en Surijin aan bod gekomen. Met deze wapens konden de leerlingen van het Bertrand Russel eens ervaren hoe het is om met wapens te trainen waarmee je ook contact kan maken. Het was in ieder geval een leuke en talentvolle groep en zeker voor herhaling vatbaar!


Behandelde wapens:

Bo (bo basis en een deel van de 15 basic doorlopende)

Mesverdedigingen (met een schop of klem)

Nunchaku (van boven af en met schouderpakking)

Surijin (met een ontwijking, het vangen van de bo en een ontsnapping)